Privacy Verklaring (AVG)

Maas Fruit Quality Inspection B.V. (hierna: ‘MFQI’), statutair gevestigd te Vlaardingen en kantoorhoudend te Maassluis aan de Elektraweg 5, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Jouw Privacy is belangrijk voor ons. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens alleen om je account te beheren en onze producten en diensten aan je te leveren. Wanneer jij toestemming geeft kunnen wij je ook informeren over onze diensten en producten.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer jij van onze producten en diensten gebruik maakt, waarom wij deze gegevens nodig hebben en hoe wij je persoonsgegevens gebruiken.

 

Onze Producten en Diensten

MFQI biedt de volgende producten en diensten aan die zich als volgt laten samenvatten:

 • Inkomende en uitgaande kwaliteitscontroles;
 • Voorraadbeheer;
 • Rijping;
 • Detachering;
 • Advisering;
 • Opleiding.

Deze privacyverklaring is van toepassing op deze producten en diensten.

 

Welke Persoonsgegevens worden verzameld?

MFQI verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze producten/diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. In de volgende systemen en bedrijfsprocedures worden persoonsgegevens opgenomen:

 • Rapportagesysteem;
 • Facturatiesysteem;
 • Adresboek/e-mailprogramma;
 • Boekhoud/accountant-systeem

Bij het bezoeken van onze website ontvangen wij bepaalde persoonsgegevens indirect van jou device/apparaat (via cookies). Deze informatie wordt niet gebruikt voor marketing of communicatie doeleinden

Persoonsgegevens

Bij het afnemen van onze diensten worden gegevens vastgelegd ten behoeve van correspondentie en het verstekken van een klantlogin (op bedrijfsnaam) voor ons webportal.

Bij het aanmaken van een account verwerken wij onderstaande persoonsgegevens:

 • Naam contactperso(o)n(en);
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres(sen);
 • Telefoonnummer(s);
 • IP-adres;
 • Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer;
 • Gegevens van jouw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat-type.

Derden

MFQI verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MFQI blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Indien gewenst kun je als klant je rapportgegevens delen met een derde partij. Hiervoor dien je als klant je toestemming te verlenen, per rapport, waarna, indien deze partij nog geen login heeft, een login ontvangt, gebaseerd op bovenstaande persoonsgegevens.

Gebruik van Cookies of vergelijkbare technieken

MFQI gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Hoe gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Doel van het verwerken Persoonsgegevens

De door jou aangeleverde persoonsgegevens worden voor de onderstaande doelen verzameld, zodat wij onze dienstverlening kunnen uitvoeren:

 1. Het leveren van de producten en diensten eerder in deze privacyverklaring samengevat;
 2. Marketing, het toezenden van onze nieuwsbrief (mail- e/o vestigingsadres);
 3. Service en Feedback, voor jouw vragen en opmerkingen over onze dienstverlening. (e-mailadres e/o telefoonnummer);
 4. Klantcontact en communicatie, voor het toezenden van een bevestiging van jouw afgenomen dienst/factuur/informatie (e-mail- e/o vestigingsadres);

Beveiliging van jouw Persoonsgegevens

MFQI neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Bij misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging nemen wij gepaste maatregelen. Mocht je de indruk hebben dat jouw gegevens niet voldoende/goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@mfqi.nl. Verzoek is om het onderwerp van de mail “Privacy” op te nemen.

Wettelijke verplichtingen

MFQI verwerkt jouw informatie ook om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

MFQI deelt jouw persoonsgegevens niet aan derden. Gegevens worden alleen verstrekt aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.  Tenzij je hier zelf een verzoek voor indient. Zie ook Derde Partijen

 

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

MFQI bewaart jouw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en zolang dit wettelijk is vereist.

Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting)
Adres: 7 jaar (wettelijke verplichting)
Contactgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)
IP-adres, browser-/apparaattype, locatiegegevens: 26 maanden
Geleverd beeldmateriaal: in opdracht van u gemaakt beeldmateriaal wordt door ons bewaard (tenzij anders overeengekomen), gedurende een periode van 2 jaar. Dit wordt na toestemming per jaar verlengd.

Na de bewaarperiode worden jouw persoonsgegevens verwijderd.

 

Toegang tot en beheer van jouw persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MFQI. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken naar jou of een ander te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mfqi.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek deze mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen één maand, op jouw verzoek.

 

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

MFQI verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van je overeenkomst
 • De verwerking is noodzakelijk om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens en om bepaalde informatie na politiebevel te delen voor strafrechtelijk onderzoek
 • Wanneer je ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking, zoals het delen van je persoonsgegevens met partners voor commerciële doeleinden.

Als een bewerking op basis van jou toestemming wordt gedaan, dan heb je te allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken. In dat geval zullen wij de betreffende verwerking van jouw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert niets aan de verwerkingen die voor het intrekken zijn uitgevoerd.

 

Vragen en klachten

Als je vragen hebt over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken kun je contact opnemen met ons via info@mfqi.nl. Verzoek is om het onderwerp van de mail “Privacy” op te nemen. Indien je het gevoel hebt dat een probleem niet afdoende is afgehandeld, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via onderstaande link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons